Kontakt

Pracowani Malarska "VENA"
Ewelina Ossolińska
Brzezówka 36, Oddz. Brzezówka 35
36-024 Hyżne

tel.kontaktowy: 609 414 176
e-mail: art.vena@gmail.com